O Firme


Nasza działalność obejmujemy woj. Lubelskie z przewagą na Lublin – Świdnik i okolice

Firma Bi2 istnieje na polskim rynku od 1997 roku. Kontakt z nami jest możliwy przez 24h/dob� na numer kom�rkowy podany w kontakcie

Oferta nasza obejmuje praktycznie wszystko co jest mo�liwe je�li chodzi o Komputery od ich sk�adanie po reklam� firm w internecie poprzez robienie log grafik� itd. Je�li szukasz 1 firmy kt�ra wykona komplet us�ug z twoim komputerem lub w miejscu pracy zadzwo� do nas. Wy�lemy do Ciebie technika kt�ry odpowie na wszystkie twoje pytania powie co jest osi�galne do stworzenia co nie i ewentualnie wyt�umaczy jak obs�ugiwa� dany program. Nasi Klienci maj� gwarantowan� profesjonaln� obs�ug� – ZALE�Y NAM NA WASZEJ DOBREJ OPINII.